Contact

Cameratoezicht bij station Bovenkarspel-Grootebroek

Het NS-station Bovenkarspel-Grootebroek wordt voorzien van cameratoezicht. Hiertoe heeft burgemeester Ronald Wortelboer (VVD) besloten. Met enige regelmaat vinden er vernielingen en fietsendiefstallen plaats en wordt er overlast ervaren rondom het station. Dit is aanleiding om camera’s in het stationsgebied te plaatsen. Het cameratoezicht is in eerste instantie voor een half jaar, waarna de burgemeester een besluit neemt over verlenging.

De gemeenteraad heeft de burgemeester de bevoegdheid gegeven om camera’s te plaatsen via de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening). Cameratoezicht is een vergaande maatregel die niet zomaar wordt genomen. Zowel de politie als het OM hebben in dit geval positief geadviseerd om camera’s bij het station te plaatsen.

De gemeente hoopt dat de camera’s preventief werken. De bedoeling van het cameratoezicht is om te helpen bij de opsporing bij diefstal of vernieling. De camera’s zijn aanvullend op het toezicht door de BOA’s van de gemeente en de politie.

Er komen 3 camera’s. De verwachting is dat de camera’s er over circa 2 maanden hangen. Deze tijd is nodig vanwege levertijden en noodzakelijke aanpassingen aan de stroomvoorzieningen. Het cameratoezicht zal middels borden kenbaar worden gemaakt. De camerabeelden kunnen worden uitgelezen bij de cameracentrale van de politie in Alkmaar.