Contact

Matthijs van der Horst aangesteld als raadsgriffier

De gemeenteraad van Stede Broec bekrachtigde donderdagavond het raadsbesluit waarmee Matthijs van der Horst wordt aangewezen als nieuwe griffier van de raad.

Een werkgeverscommissie van de raad, bestaande uit 3 fractievoorzitters, stelde het functieprofiel op en voerde selectiegesprekken met meerdere kandidaten. De keuze voor Matthijs werd in een formeel besluit aan de raad voorgelegd. John Kok, voorzitter van de werkgeverscommissie: “Het is heel belangrijk dat de griffier een goede klik heeft met de raad. Ik weet zeker dat dit met Matthijs als griffier wel goed zit. Hij komt uit de regio en is opgegroeid in Bovenkarspel. Verder is zijn manier van werken en ‘hands-on’ mentaliteit precies wat we zoeken.”

Matthijs begon zijn carrière 2002 bij gemeente Hoorn. Sindsdien heeft hij zich altijd wel op verschillende manieren met de gemeenteraad beziggehouden. Bijvoorbeeld door zijn betrokkenheid bij coalitieonderhandelingen of de organisatie van regionale raadsledenbijeenkomsten. De afgelopen 10 jaar heeft hij zich vooral gericht op regionale samenwerking. In zijn rol als regio-coördinator bevorderde hij de samenwerking binnen het Pact van Westfriesland. Daarnaast is hij nog tot september secretaris van verschillende regionaal bestuurlijke overleggen.

Burgemeester Ronald Wortelboer nam in de raadszaal de belofte af. Matthijs volgt Yvonne Hermans op die 4,5 jaar werkzaam was als raadsgriffier.