Contact

CDA wil onnodige regels schrappen in zorg

CDA Stede Broec wil in samenwerking met de wijkverpleging, jeugdzorg en de mantelzorgers een concreet plan gaan opstellen om onnodige regels in de zorg te schrappen. De partij wil dat regels in de zorg voortaan tegen de meetlat ‘Snappen of schrappen’ worden gelegd. Aanleiding is klachten over de hoge regeldruk in de zorg.

Het CDA wil door deze nieuwe meetlat in samenwerking met het veld knelpunten als overbodige procedures, formulieren en checklists een halt toeroepen. De partij zou zich bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat de regels voor onkostenvergoeding van vrijwilligers wordt vereenvoudigd. Of dat het makkelijker wordt gemaakt om vervangende zorg (respijtzorg) in te zetten, zodat mantelzorgers zorgtaken gemakkelijker tijdelijk aan een ander kunnen overdragen.

Kleinschaligere zorg

Lijsttrekker John Kok: “We krijgen positieve signalen van inwoners dat het als fijn wordt ervaren dat de zorg kleinschaliger is geworden, met kortere lijnen. Wel blijkt nog steeds dat zorgverleners tegen veel regels aanlopen, ook regels waarvan eigenlijk niemand begrijpt waarom die er zijn. We willen samen met de mensen uit de praktijk, die er vaak dagelijks mee te maken hebben, kijken waar regels kunnen worden geschrapt. Zorgverleners moeten weer de ruimte krijgen om toe te komen aan de taken waar zij goed in zijn. Namelijk zorg verlenen aan de inwoners die het nodig hebben, in plaats van veel tijd kwijt zijn aan het invullen van formulieren achter een computer.”