Contact

Groots Westfries woondebat in Hoorn

Aanstaande zaterdag 9 maart is er een groot woondebat in van der Valk Hoorn. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het thematisch netwerk Wonen van de VVD in samenwerking met de VVD Westfriesland. Aan het debat doen verschillende politici, projectontwikkelaars en bestuurders van woningbouwcorporaties mee. Iedereen is welkom tijdens de debatmiddag, aanmelden is wel vereist.

Op 20 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen voor Noord-Holland plaats. Een belangrijk thema tijdens deze verkiezingen is wonen. Tot 2025 wil de provincie in het zuiden van Noord-Holland alleen al zo’n 100.000 woningen bouwen, 15.000 per jaar. In de provincie, maar zeker ook in Westfriesland is een schrijdend woningtekort.

Beleid

Het noordelijke gedeelte van onze provincie komt er bekaaid vanaf en wordt verder nauwelijks genoemd in de plannen. De verantwoordelijke gedeputeerde Joke Geldhof (D66) komt op 9 maart het (gevoerde) beleid verdedigen tegenover verschillende kandidaten voor de Provinciale Staten. Verder worden er verschillende partijen gehoord, zoals woningbouwcorporaties, over hoe zij denken over de woonproblematiek en de benodigde oplossingen.

Enkele van de aanwezige sprekers zijn Daniel Koerhuis (VVD-Tweede Kamerlid), Joke Geldhof (D66-gedeputeerde Noord-Holland), Marjon van der Ven (VVD-wethouder Hoorn), Bas de Wit (VVD-kandidaat-Statenlid), Diana Dekker (CDA-kandidaat-Statenlid) en Cees Tip (directeur Intermaris).

De bijeenkomst in Hoorn start om 13.30 uur, inloop 13.00 uur, en eindigt met een open netwerkborrel vanaf 17.00 uur. Meer informatie op de website van de VVD Westfriesland.