Contact

‘Machtsmisbruik’ in de Stede Broec’se politiek?

In de raadscommissie Grondgebiedszaken van de gemeente Stede Broec stond afgelopen maandag een wijziging van het bestemmingplan Villa Oigenwois op de agenda. Na het aanhoren van enkele insprekers en een discussie tussen de politieke partijen is er besloten om de besluitvorming uit te stellen.

Er was veel kritiek vanaf de publieke tribune. Een omwonende van de Parklaan in Lutjebroek sprak van onjuiste tot geen informatievoorziening vanuit de gemeente en Stichting Villa Oigenwois. “De stichting stelt dat de omwonenden zijn geïnformeerd en positief hebben gereageerd. Dit is niet waar en in onze ogen fraude”, aldus de de inspreker. “Dit is nog maar het begin.”

Alternatieve locaties

“Waarom kan de stichting geen alternatieve locatie vinden?”, vraagt de inspreker. Er zijn andere locaties in de gemeente aangewezen voor nieuwbouw. De inspreker pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de integriteit van de procedures die sinds 2016 lopen. Op deze manier denkt hij dat het beeld van mogelijke ‘vriendjespolitiek’, ‘machtsmisbruik’ en ‘belangenverstrengelingen’ kunnen worden weggehaald.

De politieke partijen wijzen erop dat er in het proces en de bijhorende stukken alleen gewezen en gekeken wordt naar de locatie aan de Parklaan, andere locaties worden niet genoemd. Verschillende partijen kunnen (voorlopig) niet met het plan instemmen, omdat er nog te veel onduidelijk is. De aanwezigen hebben sympathie voor het voorstel en de initiatiefnemers van Oigenwois. Maar het proces moet wel via de juiste weg gaan.

Opnieuw

De raadscommissie heeft in overeenstemming afgesproken om voorlopig geen besluit te nemen. Er moeten volgens de partijen eerst antwoorden komen op de gestelde vragen. De bestemmingsplanwijziging van Villa Oigenwois in Lutjebroek wordt volgende maand opnieuw aan het gemeentebestuur van Stede Broec voorgelegd.