Contact

Baggeren bij De Kolk in Broekerhaven

Als afronding van de renovatiewerkzaamheden rond De Kolk wordt nu de haven uitgebaggerd. Met het baggeren wordt de haven weer op de goede diepte gebracht voor het vaarverkeer. Na het herstellen van de kademuren is het baggerwerk de afronding van de werkzaamheden rond De Kolk.

Vorig jaar is de kade van De Kolk vernieuwd. Bij het verwijderen van de voorste kademuur werd een deel van een oude kademuur ontdekt. Dit deel is nu verlicht en afgesloten met een glasplaat zodat de oude muur zichtbaar blijft voor publiek.

Werkzaamheden

De gemeente verwacht dat de werkzaamheden 30 maart klaar zijn. Hiermee is uitstraling en onderhoudstoestand van deze historische plek voor de komende jaren gewaarborgd.