Contact

Nieuw Gezinspaviljoen komt eraan

Eind 2020 start Omring met het realiseren van het nieuwe Gezinspaviljoen in Bovenkarspel. Het huidige pand is bijna 60 jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.

De wensen en behoeften van mensen zijn veranderd en er wordt tegenwoordig, doordat mensen langer thuis wonen, in woon-zorglocaties als het Gezinspaviljoen intensievere zorg geboden. Het huidige gebouw raakt hier steeds minder geschikt voor.

In het nieuwe Gezinspaviljoen wordt ingespeeld op de woonwensen van ouderen in Stede Broec, ook als de behoefte aan zorg en ondersteuning toeneemt. Het Gezinspaviljoen wordt geschikt gemaakt voor mensen met een zwaardere zorgvraag (onder andere mensen met dementie). Dit betekent een beschermde woonvorm met 24 uur en 7 dagen in de week professionele zorg dichtbij. Het wordt een volwaardig woonconcept met tweekamerappartementen met eigen badkamer en keuken. Dit wordt aangevuld met een sociale leefomgeving voor ontmoeting, activiteiten en welbevinden.

Eigen keuzes

Door deze manier van wonen, kunnen bewoners zoveel mogelijk hun eigen keuze blijven maken. Het idee is ook dat kwetsbare ouderen en hun partner en familie onderdeel blijven uitmaken van de gemeenschap, betrokken blijven bij de activiteiten die in het dorp plaatsvinden en in staat worden gesteld andere dorpsgenoten te blijven ontmoeten.

Tijdens de nieuwbouw wordt Omringlocatie Sorghvliet in Andijk gebruikt voor tijdelijke huisvesting. Ook bij Sorghvliet wordt nieuwbouw gerealiseerd. Het oude Sorghvliet komt dan tijdelijk vrij voor de bewoners van het Gezinspaviljoen.

27 maart 2019 zijn bewoners, medewerkers, vrijwilligers en omwonenden geïnformeerd over de nieuwbouwplannen. Het Gezinspaviljoen behoudt zijn ‘Paleis Soestdijk’-achtige uiterlijk met vijver aan de voorzijde.