Contact

Wmo Adviesraad zoekt nieuwe leden

Een belangrijke taak van de gemeente is ervoor zorgen dat inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet (Pw) en Jeugdwet (Jw).

De Wmo Adviesraad adviseert burgemeester en wethouders, gevraagd en ongevraagd, over de uitvoering van deze wetten. Dat doet zij vanuit het gezichtspunt van de inwoners en cliënten van onze gemeente. Ook zorgt de Wmo Adviesraad ervoor dat zij contact houdt met de al bestaande (regionale) adviesraden zoals de cliëntraden van zorgaanbieders.

Wilt u deel uitmaken van de Wmo Adviesraad?

  • U staat met beide benen in de samenleving en heeft een brede belangstelling voor maatschappelijke ontwikkelingen
  • U bent in staat hoofd en bijzaken van elkaar te onderscheiden
  • U beschikt over goede communicatieve vaardigheden
  • U wilt een bijdrage leveren aan het tot stand komen van beleid dat leidt tot zelfredzaamheid

Wij bieden u:

  • Zinvol vrijwilligerswerk
  • Een vergoeding voor gemaakte onkosten
  • De mogelijkheid uw netwerk te vergroten

Interesse?

Denkt u dat de Wmo Adviesraad uw inzet goed kan gebruiken? Reageer dan vóór 1 april 2019 via wmoraad@stedebroec.nl of per brief aan de Voorzitter Wmo-Adviesraad p/a Zesstedenweg 92 1613 KB Grootebroek. Voor informatie over de functie kunt u ’s avonds contact opnemen met Fred Bertrand via 0228-514901.

Vervolgprocedure

De belangstellingsgesprekken worden in april 2019 gevoerd door de selectiecommissie.