Contact

Coalitie Stede Broec zet uitgaven door

In de gemeenteraad van Stede Broec is donderdagavond 28 maart jl. het uitvoeringsplan voor 2019 besloten. In dit plan staan de actiepunten met uitgaven die het College in 2019 gaat uitvoeren met een doorkijk naar 2020. Een groot deel van de kosten komen uit de algemene reserve van de gemeente Stede Broec. De oppositie van Stede Broec wilde uitstel van deze plannen totdat er inzicht is in de financiële situatie.

De algemene reserve van de gemeente staat erg onder druk. “Als we op deze manier doorgaan, dan is de gemeente binnen twee jaar failliet”, aldus wethouder Nico Slagter (CDA) eerder deze maand in de commissie financiën. De oppositiepartijen VVD, GBS en OP willen daarom eerst die duidelijkheid, voordat de gemeente de reserves gaat aanspreken.

De oppositie wil eerst afwachten wat een discussie over de financiële problemen, eind volgende week, oplevert. Pas als er meer inzichten zijn, aldus VVD, GBS en OP, kunnen bepaalde uitgaven worden besloten.

Stede Broec zit in een financieel pijnlijke situatie sinds de inkomsten van het rijk tegenvallen en de uitgaven in het sociaal domein de pan uit rijzen. De verwachting is dat de jeugdzorg 2,5 tot 3 miljoen tekort komt in 2019.

Coalitie zet door

College en coalitie hadden geen oren naar uitstel. Een groot deel van de uitgaven staat al vast, aldus het College. In andere zaken gaat Stede Broec mee met de andere SED-gemeenten. De coalitie gaat dus door op dezelfde weg,