Contact

Stede Broec aan het infuus door jeugdzorg

Martien Krijger van de VVD Stede Broec maakt zich grote zorgen over de stand van de reservepot van de gemeente Stede Broec. Deze dient momenteel als infuus voor alle projecten waar een tekort op lijkt, maar er gaat meer uit dan erin komt. “Dit gaan we niet lang volhouden zo”, vertelt hij.

Volgens de VVD is de huidige gemeentebegroting niet in balans, door de noodzakelijke uitgaven rondom jeugdzorg. De reservepot van de gemeente Stede Broec betreft ruim vier miljoen. Van deze pot zal het overgrote deel voor het tekort bij jeugdzorg gebruikt moeten worden, meldt NH Nieuws.

Het tekort is veroorzaakt door een aantal zaken. In 2015 is de jeugdzorg naar de gemeentes toegekomen. Dit had volgens Krijger veel voeten in de aarde. Daarnaast is de ambtelijke organisatie van SED (Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland) ditzelfde jaar opgericht, wat voor veel werk heeft gezorgd. Er waren veel wisselingen van de wacht en er zijn drie wethouders geweest in vier jaar tijd. Daardoor is de portefeuille stil komen te liggen.

‘Bijgelapt’

Het rijk geeft Stede Broec tien miljoen voor jeugdzorg, maar dit is nog steeds te weinig. “Daarom moet er naar schatting 2,5 miljoen worden ‘bijgelapt’ door de gemeente”, aldus Krijger. Hij vervolgt: “Normaal gesproken heb je een reservepot die je niet aanraakt, maar dat is hier niet aan de orde.”

Wettelijke taak 

De huidige wethouder Nico Slagter legt uit: “De uitgaven binnen het sociaal domein, met name op het gebied van jeugdzorg, zijn op dit moment heel hoog. Stede Broec heeft een zeer grote zorgvraag en het is een wettelijke taak om hier als gemeente aan te voldoen. Dit heeft dan ook onze volledige aandacht.”

Volgens Slagter is de gemeente op allerlei manieren aan het kijken hoe ze de uitgaven in balans kunnen krijgen. Enerzijds hopen ze op extra compensatie van de landelijke overheid. Anderzijds zijn ze bezig om met elkaar te kijken hoe ze op andere terreinen kunnen besparen en bezuinigen.

Verdeeldheid

Ondertussen heeft de gemeente zichzelf wel 65.000 euro toegekend voor ‘verplichte’ uitgaven die ze delen met buurgemeenten. Het is niet duidelijk wat de exacte bestemming is van dit bedrag, maar het gebruik zorgt voor verdeeldheid tussen de lokale politiek en Stede Broec. De VVD diende al een motie in tegen het opnemen van dit bedrag en vroeg de gemeente ‘op zijn minst’ om hier eerst met elkaar over te praten of het echt nodig was. Deze motie werd afgewezen.

“We hebben alles nodig voor jeugdzorg”, aldus Krijger. “We kunnen niet ineens ook nog andere zaken laten belasten van deze pot. Vooral niet zonder dit te bespreken. Elke druppel die je momenteel uitgeeft, is een reductie. We liggen al aan het infuus.”

Volgens Wethouder Nico Slagter zal dit bedrag de tekorten in de zorg helaas niet helpen en gaat hij daarom akkoord met het opnemen.

Krijger maakt zich ernstige zorgen over de prioriteiten van de gemeente. “Ik vraag me af of iedereen in de raad zich wel realiseert wat er aan de hand is. We moeten nog door met deze pot tot 2023. Als het infuus straks op is moeten we ons bewind overgeven aan de provincie.”

Of de gemeente straks mag aankloppen bij schuldhulpverlening, lijkt bij Krijger niet eens een onrealistisch beeld. “Zo werkt het wel. We moeten eerst ons huishoudboekje op orde hebben en dan pas mogen we gaan uitgeven. Zo zouden wij ook moeten handelen en daar vraag ik echt om.” Als de reservepot opraakt, betekent het dat de gemeente forse bezuinigingen moet gaan doorvoeren. “En hier gaan de inwoners zeker iets van merken.”

Liberale motie

De VVD Stede Broec heeft in december 2019 een motie ingediend om te praten over de invulling van de begroting en de reservepot. Deze werd aangenomen en wordt met alle raads- en commissieleden besproken. De druk neemt toe en Stede Broec moet van het infuus af.

Bron: NH Nieuws