Contact

Stede Broec staat voor grote bezuinigingen

De gemeente Stede Broec moet de komende jaren flink bezuinigen. Als het aan de politieke partijen ligt gaan de bezuinigingen voornamelijk binnen het sociaal domein en de SED gebeuren.

Stede Broec zit net als veel andere gemeenten in zwaar weer door tekorten bij de jeugdzorg. De gemeente moet hard bezuinigen om weer een gezonde financiële huishouding te krijgen. De rijksoverheid heeft weliswaar toegezegd dat er meer geld voor gemeenten komt, maar daar moet Stede Broec volgens wethouder Slagter (CDA) niet te veel van verwachten.

Belastingen

ODS en VVD vroegen zich of andere partijen mogelijkheden zien in het verhogen van belastingen. Alle partijen waren het erover eens dat er niet moet worden gekeken naar een ozb-verhoging, maar naar andere mogelijkheden. “We moeten kijken naar de uitgaven en niet naar de inkomsten. In Stede Broec staan we hoog in het lijstje van te betalen gemeentelijke belastingen. Dat zou eerder omlaag moeten”, zegt VVD’er Joey Leeuwinga.

Als het aan PvdA/GroenLinks ligt gaat de gemeente in gesprek met Drechterland en Enkhuizen om te kijken naar serieuze bezuinigingen bij de SED. De partij wil serieuze bezuinigingen op personeel. “Wij vinden dat je moet snijden in de grotere uitgavenposten. Personeel is met de vele inhuurkrachten een dure post”, aldus Adri Beuker.

Mike Lezaire van de VVD wil verantwoordelijkheid nemen en de bezuinigingen structureel laten zijn. “We staan voor een grote opgave. Het lijkt de VVD verstandiger om structureel te gaan bezuinigen in plaats van incidenteel. We voeren als gemeente dan een toekomstbestendig beleid.”

Bibliotheek

Als het aan de VVD ligt gaat de gemeente kijken wat zij allemaal extra doet buiten de wettelijke taken. “De gemeente Stede Broec neemt een pluspakket af bij de Westfriese Bibliotheken. Waarom kan Stede Broec niet, net als de omliggende gemeenten, een basispakket afnemen?”, aldus Joey Leeuwinga.

Er zijn tijdens de commissievergadering van 9 mei jl. veel aankondigingen gedaan van amendementen voor bezuinigingen. Het belooft op maandag 20 mei een beladen raadsvergadering te worden met pijnlijke keuzes.