Contact

Stede Broec’se wethouder ‘doet wat hij zelf wil’

Het is het zoveelste nieuwbouwproject in Stede Broec waar het draagvlak bij omwonenden ontbreekt. Na de laatste maanden Villa Oigenwois in Lutjebroek en de Thea Beckmanweg in Grootebroek is er nu veel commotie rondom het nieuwbouwproject aan de Middenweg 7 in Bovenkarspel. Volgens omwonenden is er slecht gecommuniceerd door de gemeente. “Wethouder Bart Nootebos (PvdA) doet wat hij zelf wil”, aldus een gefrustreerde bewoner van de Middenweg.

Tijdens de commissievergadering van 6 mei werden er veel tegenstellingen op tafel gegooid. Na vier bewoners van de Middenweg die inspraken waren er erg veel vragen bij de verschillende politieke partijen. De omwonenden hebben meerdere malen aangegeven het niet eens te zijn met de hoogte van het te bouwen complex. Zij gaan problemen ervaren door met name de verwachte verkeersdrukte. Ook ergeren zij zich aan de hoogte van de gebouwen, die hoger zijn dan de flats aan de Zonnedauw.

52 woningen

Er komen 52 woningen in het complex waar nu het Op/Maat-gebouw staat. De omwonenden vinden dat de locatie niet geschikt is voor zeker 200 nieuwe bewoners. Bewoners hebben veel tijd gestoken in vragen stellen aan projectontwikkelaar Jan Kuin, maar antwoorden op de vragen hebben zij nog niet gezien.

De bewoners van de Middenweg hopen dat de politiek de beoogde wijziging van het bestemmingsplan tegenhoud. “Wij zijn tegen een hoog gebouw van 4 á 5 verdiepingen. Het gebouw gaat ons woongenot aantasten. Weinig tot geen zonlicht voor de woningen aan de bestaande Middenweg. Grote inbreuk op de privacy”, aldus een omwonende. De omwonenden willen ook dat de groenstrook tussen het complex en de sloot blijft behouden.”Geen parkeerplaatsen in de toekomst.”

Draagvlak

Geen contact met omwonenden, geen antwoorden, het ontbreken van informatie van Kuin en geen interactie tijdens informatieavonden. “Men zegt dat er draagvlak is onder de bewoners. Dat is natuurlijk kul, wie wilt dit nou? Toch helemaal niemand wil zo’n toren in zijn achtertuin? Er is niet met de bewoners gesproken, alleen maar gepresenteerd. Er is geen antwoord op kritische vragen gegeven”, aldus een bezorgde inwoner.

Omwonenden verwijten wethouder Nootebos het ontbreken van draagvlak. “We horen niets van de wethouder. Het enige waar hij zich in interesseert is het bouwen van woningen, hij doet wat hij zelf wil. Een wethouder hoort zorg te hebben voor zijn inwoners en bereikbaar te zijn voor zijn inwoners.”

Verwarring

Ook na een lange discussie overheerste verwarring bij de politieke partijen over de status van voorontwerp. “De raad moet beslissen over een nieuw voorontwerp bestemmingsplan, niet over de details”, aldus Nootebos. Op basis daarvan wordt het plan verder uitgewerkt en kunnen omwonenden zienswijzen indienen. Maar hoe zit het dan met de hoogte vroegen de verschillende politieke partijen zich af? De gemeente gaat de plannen uitwerken, met of zonder draagvlak. Het definitieve plan komt later dit jaar op de agenda.

Actieposter wethouder
Omwonenden Middenweg zijn in actie.