Contact

Stede Broec sluit 2018 positief af, maar de jeugdzorg komt nog

De jaarrekening van de gemeente Stede Broec sluit af met 333.000 euro in de plus. Een positief resultaat dus. Echter moet daar binnenkort nog 1,3 miljoen euro van af aan uitgaven, dat wordt pas later dit jaar uitgegeven. Dus feitelijk komt de gemeente een miljoen tekort over 2018. Zonder de zware lasten die de overheveling van jeugdzorg de gemeente bezorgde had Stede Broec de financiën positief geweest.

Het sociaal domein, waar de jeugdzorg onder valt, is vier jaar geleden ondergebracht bij de gemeenten. En dat maakte alles anders. Stede Broec kampt met gigantische tekorten door de hoog oplopende lasten. Het jaarresultaat wordt vooral bepaald door het tekort van 1,6 miljoen binnen het sociaal domein, dat vrijwel volledig wordt veroorzaakt door de hoge kosten van jeugdzorg.

Westfrisiaweg

De reservepositie van Stede Broec wordt mede flink naar beneden geschroefd doordat ruim vier miljoen is afgeboekt op de Westfrisiaweg (N307). Stede Broec heeft ervoor gekozen om de gemeentelijke bijdrage aan de opwaardering van deze weg in een keer te betalen. De gemaakt kosten worden gedekt door de verkoop van aandelen van Nuon.

De gemeenteraad praat binnenkort over het gevoerde beleid van 2018. Tevens worden de grote lijnen voor 2020 binnenkort uiteengezet in de kadernotavergadering in juli.