Contact

College: ozb in 2020 voor inwoners 30% omhoog

Het college gaat aan de gemeenteraad voorstellen om de ozb (onroerendezaakbelasting) vanaf 2020 met 30 procent te verhogen voor woningen in Stede Broec. Het college van CDA, ODS en PvdA/GroenLinks vindt dat de gemeentelijke belastingen voor de komende jaren moeten worden verhoogd. De gemeente komt de komende jaren flink geld tekort, voornamelijk door de tekorten in de jeugdzorg.

Naast het meer heffen van ozb voor woningen, wil de gemeente ook voor bedrijfspanden 20 procent meer ozb gaan vragen. Totaal wil het college per jaar 900.000 euro aan ozb extra ophalen in Stede Broec.

Afvalstoffenheffing

Burgemeester en wethouders willen ook de tarieven voor de afvalstoffen verhogen. De gemeente gaat voor 100 procent dekkendheid van de kosten van afvalverwerking. Eerder dit jaar is door het gemeentebestuur toegezegd dat de kosten voor deze afvalstoffenheffing zouden worden verlaagd. Hier komt het college dus waarschijnlijk op terug.

De toeristen- en forenzenbelasting gaat ook haar intrede krijgen in de gemeente Stede Broec. Samen moeten deze belastingen zo’n 55.000 euro per jaar gaan ophalen.

Minimale bezuinigingen

Tegenover deze grote aanboringen aan inkomsten staan minimale bezuinigingen. Het college is voornemens om voornamelijk op het gebied van onderhoud in Stede Broec te bezuinigen. De komende twee jaar worden er geen speeltoestellen meer vervangen, en ook worden er gedurende de periode geen beschoeiingen meer vernieuwd.

Verder worden de gemeentelijke uitgaven in 2020 niet geïndexeerd, dus niet standaard met 2,2 procent verhoogd. Dit levert jaarlijks ruim twee ton op. Dit geldt ook voor de subsidies. Ook wordt het subsidieplafond verlaagd met vijf procent. Met deze maatregelen op de subsidies haalt de gemeente per jaar ook twee ton op.

Tekorten verhalen

Al deze maatregelen moeten er voor zorgen dat Stede Broec vanaf 2022 minimaal 1,6 miljoen euro structurele ruimte heeft. Wethouder Nico Slagter (CDA) wil met deze maatregelen een betere ‘stip op de horizon’ krijgen. Een ding is duidelijk, en dat is dat de enorme tekorten voornamelijk bij de inwoners worden verhaald.