Contact

Martinus Future Proof een voorbeeld voor andere scholen

Sterk taalonderwijs, buitenlandreizen, internationale projecten; internationalisering is al jaren een belangrijk en integraal onderdeel van het onderwijs op het Martinuscollege in Grootebroek. De school kan, volgens het Nationaal Agentschap Erasmus + voor veel andere scholen, binnen en buiten de regio, die internationalisering naar een hoger niveau willen tillen een voorbeeld zijn.

De lovende woorden van Erasmus +, het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport, volgen op de afronding en verantwoording van het project ‘Martinus Future Proof’. Vanuit dit project en de ontvangen subsidie, zijn studiereizen voor medewerkers georganiseerd. Subsidies hebben tot doel dat internationalisering onderdeel wordt van het schoolbeleid en dat is op het Martinuscollege zeker het geval. De school, ook een Global Citizen School, heeft tot doel leerlingen op te leiden tot wereldburgers die goed zijn voorbereid op de internationale en interculturele maatschappij. 

Effect op het onderwijs

De ervaringen vanuit studiereizen hebben op het Martinuscollege geresulteerd in een aantal pilots en uiteindelijk zelfs ook tot aanpassingen van het onderwijs. Antoine Reijns, teamleider en stuurgroeplid internationalisering vertelt: “In Engeland heeft een internationale lerarengroep scholing gevolgd om het vak Cambridge Engels wat wij aanbieden nog beter te kunnen verzorgen. In Zweden zijn scholen bezocht die volgens de aanpak van kunstkapsskolan werken en waar het uitgangspunt gepersonaliseerd onderwijs is. Naar aanleiding van dit bezoek is in havo, vwo leerjaar 4 en 5 een pilot geweest wat uiteindelijk geleid heeft tot ons maatwerk onderwijs”.

Internationale contacten

Ook de internationale contacten die de Martinusmedewerkers opdoen tijdens de studiereizen zijn van grote waarde.”Je ontmoet veel buitenlandse collega’s die ook met internationalisering in het onderwijs bezig zijn en dan is het makkelijk om bijvoorbeeld een mailproject of een uitwisseling te organiseren. Daarnaast leer je gewoon altijd heel veel van elkaar”, aldus Sandra Hes, coördinator internationalisering. .

Voorbeeld voor andere scholen

Dat de school volgens Erasmus+  op het gebied van internationalisering als voorbeeld kan dienen voor andere scholen is voor Reijns een mooie bevestiging van buitenaf dat het Martinuscollege een goed onderwijskundig programma met betrekking tot internationalisering heeft. “Een compliment is altijd goed om te horen” Het Martinuscollege heeft in ieder geval de volgende subsidie al weer binnen. Voor leerlingen wordt hiervan een project met Spaanse leerlingen opgestart: Global Citizenship: De XXI century challenge. Daarnaast zullen zo’n 20 medewerkers dit schooljaar studiereizen maken het project ‘ Martinus, een wereldschool’ en staat er komende week cursus in Bulgarije op de agenda met als thema Teaching tolerance, diversity and active citizenship in the 21st century.