Contact

HVC wil afvaltarieven in 2020 fors verhogen

Was er eerst jubelstemming over de verlaging van de afvalstoffenheffing in de gemeente Stede Broec met ruim 50 euro, die vreugdestemming wordt keihard de kop ingedrukt door de HVC die nu met het bericht komt dat volgend jaar de kosten voor HVC fors gaan stijgen en dat de afvaltarieven zullen worden doorberekend aan de inwoners.

Huisvuilbedrijf HVC spreekt vooral over de hogere verwerkingskosten en lagere opbrengsten, vooral die van oud papier is sterk gedaald. Het voordeel dat de gemeenten in Westfriesland dachten te hebben valt daarom vrijwel geheel weg. De nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO) zou betere afspraken met afvalverwerker en -ophaler HVC en dus lagere tarieven moeten betekenen.

Landelijke trend

Hoewel de kostenstijgingen aan de verwerkingskant een landelijke trend zijn en zich overal in vergelijkbare mate voordoen zijn de zeven Westfriese wethouders opnieuw in overleg met HVC getreden. Temeer omdat er ook nog geen duidelijkheid is hoe 2019 er qua resultaat uit gaat zien. In 2019 is namelijk ook al sprake van negatieve marktontwikkelingen. Westfriesland trekt gezamenlijk op in het hernieuwde overleg met HVC. Inzet is het effect van stijgende verwerkingskosten te beperken. De uitkomsten van dit overleg worden op korte termijn verwacht.

De VVD in Stede Broec is niet volledig verrast over de kostenstijgingen, vooral omdat dit aan de verwerkingskant een landelijke trend is. Zij vinden het een goede zaak dat de wethouder met zijn collega’s opnieuw in gesprek gaat met HVC en zij hopen op korte termijn de uitkomsten van dit overleg tegemoet te zien.

Beoogde meevaller

De VVD betreurt dat dit bericht nu pas boven tafel komt. “We lezen dat de mededeling begin oktober al is geweest. Afgelopen week is de begroting door de gemeenteraad aangenomen. De gehele oppositie heeft tegengestemd, maar de coalitie in meerderheid voor. Zij hadden dit bericht mee kunnen nemen in hun overwegingen”, aldus VVD’er Joey Leeuwinga. De lagere tarieven van de HVC en dus de afvalstoffenheffing gebruikte de coalitie mede om de ozb-verhoging van 30 procent te verantwoorden. “Het college gebruikte deze meevaller om het beleid van hogere lasten te verdedigen. Dit vinden en vonden wij absurd. Er is aan de inwoners lastenverlichting beloofd, want men betaalt de laatste jaren al te veel. Een dubbele pak slaag dus”, zegt een geïrriteerde Leeuwinga.