Contact

Flinke verhogingen van leges en belastingen

Niet alleen de ozb gaat met 30 procent omhoog in Stede Broec, ook andere belastingen en gemeentelijke tarieven stijgen fors in 2020. In het huwelijksbootje stappen wordt dubbel zo duur, een principeverzoek om te mogen bouwen bijna drieënhalf keer zo duur. Alleen de afvalstoffenheffing gaat omlaag.

De verhogingen vloeien voort uit de ombuigingsoperatie, waarmee Stede Broec in drie jaar tijd ruim 6,7 miljoen euro moet zien te bezuinigen. Dit voornamelijk vanwege de stevige tekorten die in het sociaal domein zijn ontstaan.

Maatregelen

Een van de afgesproken maatregelen is het volledig kostendekkend maken van de leges (tarieven voor gemeentelijke producten en diensten, red.), per jaar goed voor circa 80.000 euro extra inkomsten. Dit is echter niet voor alle leges wenselijk of mogelijk. Veel tarieven stijgen daarom alleen met 2,2 procent inflatiecorrectie, andere niet voor de volle honderd procent. Toch verwacht de gemeente hiermee nog altijd 50.000 euro extra te verdienen. Voor 2020 wordt bovendien een onderzoek opgestart naar de kostentoerekening binnen alle leges, waarna in 2021 mogelijk meer aanpassingen volgen.

In het oog springen nu vooral de tarieven voor trouwen. Afgezien van het gratis huwelijk is Stede Broec momenteel nog de goedkoopste gemeente in West-Friesland. In de raadszaal kan een bruidspaar doordeweeks tussen 9 en 16 uur voor 159,95 euro in de echt verbonden worden. Vanaf 2020 wordt dat maar liefst 325,90 euro. Buiten openingstijden gaat dit doordeweeks van 231 euro naar 399,05 euro, op zaterdag en zon- en feestdagen blijven de tarieven hetzelfde.

Bouwplannen

Bouwplannen die in strijd zijn met het bestemmingsplan of waarvan de haalbaarheid op voorhand twijfelachtig is, kunnen via een principeverzoek (vooroverleg) eerst worden getoetst door de gemeente. Dit kost nu nog 88,50 euro, met ingang van het nieuwe jaar wordt dit 300 euro.

Alle tarieven voor het zwembad gaan met 10 procent omhoog. Dat geldt voor zowel het vrijzwemmen, leszwemmen als het doelgroepzwemmen en ook voor producten als overschoenen of een (tegel)diploma. De verhuurkosten voor de gemeentelijke sporthallen De Kloet en de Flint worden eveneens met 10 procent opgekrikt tot een uurtarief van 40,65 euro. Door de gemeente gesubsidieerde plaatselijke clubs en instellingen betalen circa de helft.

Afvalstoffenheffing

Organisatoren van evenementen worden evenmin ontzien. Een reguliere evenementenvergunning gaat straks 25 euro in plaats van 10 euro kosten, wie een snuffelmarkt wil organiseren betaalt straks 15 euro in plaats van 10 euro. Alleen de afvalstoffenheffing gaat – door de nieuwe afspraken met HVC – in 2020 met 50 euro omlaag: van 297,75 euro naar 247,80 euro voor eenpersoonshuishoudens en van 417,56 euro naar 367,80 euro voor meerpersoonshuishoudens.

Nieuwe belastingen per 1 januari 2020 – die doorsnee inwoners van Stede Broec niet in de portemonnee voelen – zijn de forensen- en toeristentaks. Burgemeester en wethouders willen de forensenbelasting vaststellen op 300 euro per woning en de toeristenbelasting op 1,50 per persoon per nacht.

De politiek buigt zich op 12 december (commissie) en 19 december (gemeenteraad) over de belastingtarieven. Beide vergaderingen beginnen om 20 uur.

Bron: NHD