Contact

Stede Broec houdt verkeersenquête

De gemeente Stede Broec wil de verkeerssituatie in de gemeente verbeteren. Inwoners kunnen meedoen aan een enquête om hierover hun mening te geven. De resultaten van de enquête worden betrokken bij het maken van een nieuw verkeersplan voor Stede Broec.

De gemeente wil een goed beeld hebben van het verkeer en vervoer in Stede Broec. Omdat inwoners de ervaringsdeskundigen zijn, is hun mening belangrijk. In de enquête kunnen inwoners aangeven hoe zij de verkeersituatie ervaren als automobilist, lopend of op de fiets. Welke knelpunten komen zij tegen en hoe kunnen we die verbeteren? Bijvoorbeeld als het gaat om veilige fiets- en looproutes of goede parkeervoorzieningen. Maar ook wat de gemeente juist moet behouden.

Verkeersplan Stede Broec

De uitkomst van het onderzoek wordt meegenomen bij het maken van een nieuw verkeersplan. Het doel van het plan is de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de gemeente te verbeteren. Het nieuwe verkeersplan gaat over het gemeentelijke verkeersbeleid voor de komende 10 jaar. Daarin staan niet alleen de maatregelen voor het oplossen van huidige knelpunten. Ook wordt rekening gehouden met toekomstige trends en ontwikkelingen voor verkeer en vervoer zoals snelle fietsroutes, elektrische auto’s of een toename van openbaar vervoer.

Online vragenlijst
Inwoners kunnen online een korte vragenlijst invullen. Dit kan tot en met 13 december. De vragenlijst is te vinden op www.stedebroec.nl/verkeersplan. Het invullen gebeurt anoniem en de antwoorden worden vertrouwelijk behandeld.

Gemeenteraad

Ook de gemeenteraad buigt zich over de verkeerssituatie in Stede Broec. De raadsleden gaan begin volgend jaar met elkaar in gesprek over de thema’s, doelen en randvoorwaarden die zij belangrijk vinden voor het nieuwe verkeersplan. Dat wordt ook verwerkt in het nieuwe Verkeersplan 2021 – 2030. In de loop van 2021 zal de raad het definitieve plan vaststellen.