Contact

Witte Anjers bloeien ter ere van de veteranen

Juni is de maand die traditioneel in het teken van de veteranen staat. Met lokale en regionale bijeenkomsten en de laatste zaterdag van de maand de Nationale Veteranendag in Den Haag. Helaas kunnen de bijeenkomsten om bekende redenen nog niet doorgaan. Daarom is in Stede Broec een bloembak bij het oorlogsmonument vol gezet met anjerplantjes. Want de witte anjer is het nationale symbool voor erkenning en waardering voor de Nederlandse Veteraan.

Burgemeester Wortelboer nam samen met Richard Huisman, voorzitter van de Veteranencomité Stede Broec, een kijkje bij de bloembak. Dit speciale anjerperkje bloeit in de dagen en weken voorafgaand aan de veteranendag. Burgemeester Wortelboer: “Nu de lokale veteranendag voor de tweede maal niet doorgaat, kunnen we met deze witte anjers toch onze waardering uiten voor de veteranen.” Richard heeft goede hoop dat de veteranen later in het jaar alsnog bij elkaar kunnen komen en is blij dat ook in Stede Broec de witte anjers bloeien: “Goed dat steeds meer gemeenten een anjerperkje aanleggen. Het is mooi dat er steeds meer erkenning en waardering komt voor de veteraan.”

Oproep aan gemeenten

In 2005 is de Witte Anjer in Nederland geïntroduceerd uiting van waardering voor onze veteranen. De bloem is bij de oudere generatie bekend omdat wijlen Prins Bernhard de gewoonte had een witte anjer te dragen. In 2019 is het Nationaal Comité Veteranendag begonnen met de oproep aan Nederlandse gemeenten om hun veteranen te eren en waarderen met zo’n speciaal Witte Anjer perkje. Gemeente Leeuwarden was de eerste gemeente die een Witte Anjer Perkje aanlegde. Veel gemeenten hebben gehoor gegeven aan deze oproep. Stede Broec sluit zich daar nu bij aan. Op de website www.veteranendag.nl/de-witte-anjer/witte-anjerperkje zijn alle gemeenten in kaart gebracht.