Contact

Stede Broec betaalt meeste woonlasten

Inwoners van Westfriesland gaan dit jaar meer gemeentelijke woonlasten betalen. De inwoners van Stede Broec betalen het meeste, gemiddeld bijna 900 euro per jaar. Al enkele jaren stijgt de OZB door inflatiecorrecties, maar in december heeft de raad van Stede Broec, op initiatief van CDA en ODS, besloten om het tarief te bevriezen, wat inhoudt dat de uiteindelijke WOZ-aanslag met enkele tientalen euro’s omhoog gaat.

Onder de gemeentelijke woonlasten vallen de onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing. Omdat iedere gemeente zijn eigen belastingtarief bepaalt, kunnen de lokale verschillen in woonlasten groot zijn.

De gemeente Koggenland is op dat gebied de goedkoopste gemeente van de regio. Gemiddeld betalen Koggenlanders jaarlijks 713 euro, ongeveer 23 euro meer dan vorig jaar. Ook Hoorn (750 euro) en Enkhuizen (779 euro) behoren tot de goedkoopste Westfriese gemeenten. Vorig jaar betaalden inwoners nog respectievelijk 709 euro en 744 euro.

Wethouder Caroline van de Pol (VVD) van Koggenland is verheugd met de cijfers. “Dat is zeer aangenaam nieuws. Het is onze taak om de woonlasten van onze inwoners zo laag mogelijk te houden. We proberen al lang een optimum te vinden tussen de woonlasten en de voorzieningen in de gemeente. Ook de komende jaren hopen we die trend verder te zetten. Zo zal de ozb de volgende drie jaar gelijk blijven, net als de rioolheffing. Op regionaal niveau proberen we de afvaltarieven te verlagen, wat ook weer een positieve invloed zal hebben op de gemeentelijke woonlasten.”

Zorgen

In Stede Broec zijn de woonlasten het hoogst. Vorig jaar betaalden woningbezitters 798 euro, inmiddels is dat 865 euro. “Deze ontwikkeling baart mij enigszins zorgen”, aldus wethouder Nico Slagter (CDA). “Onder meer de afvalkosten drijven de belastingen op. Wij berekenen de verhoogde tarieven van de HVC door.”

De hoge jeugdzorgkosten dragen bij aan de hoge gemeentelijke woonlasten volgens Slagter. “Stede Broec is op het gebied van jeugdzorg een van de duurste gemeenten van Nederland. Hier moet ook landelijk eens naar gekeken worden.” De gemeentelijke organisatie heeft geen inzichten in de gemeentelijke uitgaven. Er wordt een onderzoek uitgevoerd om achter de oorzaak van de posten te komen, die leiden tot de tekorten waar de gemeente mee kampt. Dit is afgedwongen in december door een motie van de VVD Stede Broec.

Lees ook: VVD Stede Broec: ‘College kom met bezuinigingsvoorstellen’

Ook in Opmeer (837 euro) en Medemblik (808 euro) liggen de woonlasten ruim boven het landelijke gemiddelde van 774 euro. In Drechterland betaalt men 783 euro.