Contact

VVD blij met aanzet tot Integraal Veiligheidsplan

Er worden op de treinstations in Stede Broec regelmatig fietsen gestolen. Tevens worden de fietsen die inwoners bezitten steeds duurder (elektrische fietsen). Om dit probleem aan te pakken is het college en de gemeenteraad op zoek naar oplossingen. Op 17 januari 2019 is de bespreeknotitie van ODS ‘fietsendiefstal station Bovenkarspel-Grootebroek’ behandeld in de raadscommissie RBFZ. De VVD Stede Broec heeft toen geopperd om tot een nieuw Integraal Veiligheidsplan te komen.

Burgemeester Ronald Wortelboer (VVD) heeft de opdracht opgepakt om een Integraal Veiligheidsplan te gaan ontwikkelen. Een onderdeel van dit plan is de veiligheid op de stations vergroten. WerkSaam wordt hierbij betrokken. De cliënten die voor WerkSaam werken, hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Door deze mensen in te zetten bij de fietsenstallingen van de stations kan er bijgedragen worden aan de ontwikkelkansen van deze mensen. Door toezicht op de stations in te voeren wordt de kans op fietsendiefstal verkleind, tevens ontstaat er een veiliger gevoel.

Scenario’s

Het college is diverse denklijnen aan het verkennen. Ze onderzoeken de kosten, dekking en haalbaarheid. Er zijn drie scenario’s voor het opzetten van een bewaakte fietsenstalling. Het uitgangspunt is hierbij dat er ruimte wordt geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Een mogelijkheid is dat de gemeente uitbating aan de markt over laat. Partijen worden dan gevraagd om de fietsenstalling (de faciliteiten en de organisatie) op te zetten. De gemeente kan de kaders bepalen: mag de organisatie winstgevend zijn? Welke openingstijden moeten worden gehanteerd? Moeten er meer (publieke) voorzieningen komen, zoals toiletten of toeristische bindingen? En hoe worden de mensen van WerkSaam betrokken bij de organisatie? Hoe een partij gevonden wordt, zal verder uitgewerkt moeten worden. Dit zou een volledig commerciële partij kunnen zijn of een sociale onderneming.

Verantwoordelijkheid

De tweede mogelijkheid is dat de gemeente voor alle faciliteiten zorgt. Zij zorgt dan voor de bouw van de fietsenstalling, eventueel een toilet, de hekken, enzovoort. De gemeente blijft, in dit scenario, verantwoordelijk voor de materiële stalling. Dit betekent ook, dat als er iets stuk gaat, de gemeente verantwoordelijk is voor de reparatie ervan. De bemensing van de stalling wordt uitbesteed aan WerkSaam.

De derde en laatste mogelijkheid is dat de gemeente het uitbesteed uit aan RataPlan, een externe partij. Sinds 2007 is RataPlan verantwoordelijk voor meerdere fietsenstallingen en fietsenwinkels namens de NS. De fietsenwinkels en -stallingen worden bemand door reguliere werknemers en door werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente stelt als voorwaarde dat WerkSaam ingezet wordt door RataPlan, zodat inwoners van Stede Broec ook de kans hebben om hieraan deel te nemen. Het voordeel van dit scenario is dat RataPlan – in tegenstelling tot WerkSaam – al ervaring heeft met het uitbaten van bewaakte fietsenstallingen bij NS-stations.

Meer handhaving

De komende maanden moet duidelijk worden hoe de stationsbewaking eruit komt te zien. Het college gaat de plannen (financieel) afwegen en komt dan met een voorstel naar de gemeenteraad. De VVD is blij dat er eindelijk een oplossing komt voor de vele fietsendiefstallen, maar ook andere onveilige situaties op de stations van Stede Broec.

Voor 2020 komt er waarschijnlijk al meer geld voor handhaving. Het college heeft 25.000 euro extra gereserveerd in de kadernota voor toezicht in de openbare ruimte. Met name de snelheid van reageren op meldingen, de afhandeling van deze meldingen alsook de zichtbaarheid in de wijken moeten verbeterd worden. Dit zal ook worden meegenomen in het Integraal Veiligheidsplan. Handhaving is een hoge prioriteit voor de liberalen in Stede Broec, zij zijn blij dat er op dit dossier wordt doorgepakt.